15/10 là ngày gì? kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

hoang-lee Hoàng Taba 15/08/2022
5 / 1 đánh giá

Ngày 15/10 là ngày gì? - đây là ngày mà thế hệ thanh niên, tuổi trẻ rất quan tâm, đó là ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Vậy Hội Liên hiệp Thanh niên có gì khác với Đoàn Thành niên? sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về Hội Liên hiệp Thanh niên và những sự kiện xoay quanh ngày 15/10 là ngày gì nhé!

1. Ngày 15/10 là ngày gì? Ngày kỷ niệm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

1.1. Khái quát lịch sử ra đời

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công,khẳn định bằng bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cũng cố xây dựng cơ quan hành chính nhà nước và giao cho Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt cho hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất.

Sau khi có chủ trương, Trung ương Đảng đã chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị hình thành mặt trận đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên lấy tên là Đoàn thanh niên Việt Nam. Theo đó, ngày 27/3/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 38 về việc thành lập Nha Thanh niên và Thể thao. 

Đến tháng 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam được thành lập do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt, sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam - một tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn.

Đến cuối năm 1946, Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới chính thức công nhân Liên đoàn Thanh niên Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này.

Tháng 02/1950, tại xã Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Kết quả Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Điều lệ của Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và bầu đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng làm Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam.

Từ ngày 08/10 đến ngày 15/10/1956, tại Nhà hát lớn Hà Nội Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc triệu tập Đại hội để thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam và lấy tên là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành Trung ương Hội do Bác sĩ - Anh hùng Lao động Phạm Ngọc Thạch làm Chủ tịch. Đại hội xác định tinh thần cơ bản của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ngày 15/10/1956, Đại hội vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.

Tại Đại hội, Bác căn dặn:

 “...Là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng nước nhà tốt đẹp - một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh...”.

Và từ đây đã chọn ngày 15/10 hằng năm làm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cũng là đáp án cho câu hỏi 15/10 là ngày gì? 

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

- Về cơ cấu tổ chức của Hội Liên hiệp Thanh viên

Theo Điều 13 của Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội có cơ cấu tổ chức như sau:

+ Hệ thống Ủy ban Hội các cấp

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có 4 cấp ủy ban Hội bao gồm:

 • Cấp Trung ương.
 • Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương
 • Cấp quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh và tương đương.
 • Cấp xã, phường, thị trấn và tương đương.

Dưới sự quản lý của cấp xã là mạng lưới chi Hội, Câu lạc bộ, Tổ, Đội, Nhóm thanh niên ở cơ sở.

+ Các tổ chức thành viên tập thể

+ Các đơn vị trực thuộc
 • Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên.
 • Trung tâm Tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình.
 • Trung tâm Giáo dục vị thành niên.
 • Trung tâm Dạy nghề thanh niên.
 • Trung tâm Thông tin nguồn lực Tình nguyện Việt Nam.
 • Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.
 • Báo Thanh niên.
 • Hãng phim Thanh niên.
 • Cổng tri thức Thánh Gióng.

- Về chức năng của Hội

Theo Điều 4 của Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên, chức năng của Hội gồm:

 • Đoàn kết, tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam. Hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và tổ chức thành viên.

- Về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội

Theo Điều 5 của Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội gồm:

 • Khuyến khích và tổ chức cho hội viên, thanh niên tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và các hoạt động ích nước, lợi nhà, hướng thiện.
 • Tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần giải quyết và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của hội viên, thanh niên.
 • Đề xuất và kiến nghị kịp thời với các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội cùng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và các tổ chức thành viên tập thể của Hội.
 • Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực và trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội vì cuộc sống văn minh, hạnh phúc của thanh niên.
 • Thường xuyên chăm lo xây dựng Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII - nhiệm kỳ 2019-2024
Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII - nhiệm kỳ 2019-2024

2. Sự kiện nổi bật khác về ngày 15/10

2.1. Ngày 15/10 là ngày gì? sự kiện trong nước

 • Ngày 15/10/1726: Là ngày sinh của Ngô Thì Sĩ, tự là Thế Lợi, hiệu Ngọ Phong, sinh, quê ở Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Một nhà văn của nước ta lúc bấy giờ với các tác phẩm như "Anh ngôn thi tập", "Ngọ phong văn tập", "Nhị thanh động tập"; "Việc sử tiêu án"; "Hải Dương chí lược"; "Bảo chương hoành mộ"; "Quan lan thập vịnh".
 • Ngày 15/10/1923: Tại Hội Thúc đẩy Nghiên cứu Nam Kỳ, đồng chí Nguyễn An Ninh đọc diễn văn “L'idéal de la Jeunesse Annamite” bằng tiếng Pháp.
 • Ngày 15/10/1930: là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và ngày 15-10 hằng năm là “Ngày dân vận của cả nước”.
 • Ngày 15/10/1951: Đặt dấu mốc cho ngành hàng không khi Hãng hàng không Air của Việt Nam được khai trương.
 • Ngày 15/10/1954: “Báo ảnh Việt Nam” của Thông tấn xã Việt Nam có số ra lần đầu tiên, với nhiệm vụ giới thiệu với bạn đọc trong nước và ngoài nước về đất nước, con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Ngày 15/10/2006: Tại Hà Nội đã tổ chức khai trương Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam.

 2.2. Sự kiện quốc tế

 • Ngày 15/10/1582: Lịch Gregorian được các nước như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan-Litva và nhiều nước Ý đưa vào sử dụng và thay thế lịch Julian.
 • Ngày 15/10/1949: Tripura gia nhập Liên minh Ấn Độ sau khi Thỏa thuận thống nhất Tripura có hiệu lực.
 • Ngày 15/10/1967: Bức tượng cao nhất toàn cầu vào thời điểm này được khánh thành đó là Tượng đài Non sông ở Volgograd.

2.3. Nhân vật tiêu biểu

Ngày 15/10/1964, anh hùng Nguyễn Văn Trỗi bị địch đưa ra pháp trường xử bắn.

15/10 là ngày gì?
 Nguyễn Văn Trỗi trả lời phỏng vấn của phóng viên trước khi bị xử bắn

Nguyễn Văn Trỗi là một chiến sĩ biệt động Sài Gòn, vào tháng 10/1964 anh được giao nhiệm vụ cài mìn tại cầu Công Lý - Sài Gòn, nơi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert McNamara sẽ đi qua. Tuy nhiên, kế hoạch không thành và anh đã bị bắt.

Trước khi bị xử bắn anh đã hiên ngang vạch mặt bọn cướp nước và bán nước, biến pháp trường thành toà án Cách mạng để kết tội bọn Mỹ - Khánh. Người anh hùng đã hô lớn "Đả đảo đế quốc Mỹ!", "đả đảo Nguyễn Khánh!", "Việt Nam muôn năm!" và hô to ba lần "Hồ Chí Minh muôn năm!".

Ngày 17-10-1964 Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã truy tặng anh danh hiệu Anh hùng và Huân chương Thành Đồng hạng nhất.

3. Ngày 15/10 thuộc cung gì?

Theo thiên văn học thì những người sinh từ ngày 23/9 đến 23/10 thuộc cung Thiên Bình. Như vậy, ngày 15/10 thuộc Cung Thiên Bình.

Cung Thiên Bình là cung thứ 7 trong 12 cung hoàng đạo. Cung Thiên Bình là 1 trong 3 cung thuộc nguyên tố Khí và biểu tượng của cung này là hình một cái cân công lý. Những người thuộc cung Thiên Bình sẽ thuộc nhóm nguyên tố Khí.

Ngày 15/10 thuộc cung Thiên Bình
Ngày 15/10 thuộc cung Thiên Bình

Thông tin chung về cung Thiên Bình

 • Tên cung: Thiên Bình (Libra).
 • Vị trí: Cung thứ 7 trong 12 cung hoàng đạo.
 • Biểu tượng: Cái cân công lý.
 • Nguyên tố: Khí.
 • Sao chiếu mạng: Sao Kim.
 • Ngày may mắn trong tuần: Thứ Sáu.
 • Màu sắc may mắn: Màu xanh lá cây, màu hồng.
 • Hoa may mắn: Hoa hồng.
 • Con số may mắn: Số 6, 15, 24, 33, 42, 51 và 60.
 • Hẹn hò với: Song Tử, Bảo Bình.
 • Làm bạn với: Cự Giải, Ma Kết.
 • Cung không hợp: Bạch Dương.
 • Đá may mắn: Đá ngọc mắt mèo, đá Sapphire.

Như vậy, Thanh niên Việt Nam là một lực lượng đông đảo, nòng cốt là thành phần không thể thiếu để xây dựng và phát triển đất nước đi lên giàu mạnh. Hy vọng với những thông tin hữu ích trên sẽ giúp bạn đọc biết rõ hơn về ngày 15/10 là ngày gì

Cảm ơn bạn đã đọc đã theo dõi bài viết.

Bài viết liên quan

Hỏi đáp (0 lượt hỏi và trả lời)

Đánh giá của bạn :

Thông tin bình luận

Thông tin hay