15 tháng 5 là ngày gì? Và những sự kiện nổi bật vào ngày này

15 tháng 5 là ngày gì? Chắc hẳn ai cũng biết đó một ngày trong năm nhưng để nói rõ 15/5 là ngày lễ nào? Có sự kiện nổi bật nào diễn ra? thuộc cung hoàng đạo gì? thì là một sự khó khăn nhất định. Dưới đây, Thành Trung Mobile đã tổng hợp các thông tin chi tiết nhằm giải đáp các thắc mắc nêu trên. Mời bạn khám phá những điều thú vị về ngày 15 tháng 5 là ngày gì nhé!

15 tháng 5 là ngày gì?

Ngày 15 tháng 5 là ngày thứ 135 trong lịch Gregory (lịch Tây) còn nếu năm nhuận là ngày thứ 136. Hoặc bạn có thể hiểu là chỉ còn 230 ngày nữa là bước sang năm mới.

Thêm nữa, ngày 15/5 hằng năm là ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và còn được biết là ngày Quốc tế gia đình viết tắt là IDF (International Day of Families).

Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

15 tháng 5 là ngày gì
Huy hiệu thanh niên tiền phong

Nguồn gốc ra đời và 15 tháng 5 là ngày gì đặc biệt?

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/2/1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng phong trào đấu tranh chống Đế quốc, phong kiến ngày càng phát triển. Tại Hội nghị lần thứ 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931). 

Ngày 15/05/1941, Đảng ra chỉ thị cho Đoàn Thanh niên thành lập Đội thiếu niên, nhi đồng cứu quốc (là Đội Thiếu niên Tiền Phong ngày nay). 

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đội) là một tổ chức Cộng sản của  thiếu niên, nhi đồng hoạt động ở Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập ở tỉnh Cao Bằng.

Các thành viên đầu tiên là đồng chí đội trưởng Nông Văn Dền với Bí danh là  Kim Đồng; đồng chí Nông Văn Thàn với Bí danh Cao Sơn; đồng chí Lý Văn Tịnh (Thanh Minh), Lý Thị Nì (Thủy Tiên), Lý Thị Xậu (Thanh Thủy). Người phụ trách Đội đầu tiên là đồng chí Đức Thanh.

Mục đích của Đội chính là: "Đánh Tây, đuổi Nhật, giành độc lập cho nước ta".

Vào giữa năm 1950, hai tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong và Đội Nhi đồng cứu Quốc sáp nhập làm một, lấy tên là Đội Thiếu nhi cứu quốc.

Tháng 3/1951, Đội Thiếu nhi cứu quốc được đổi tên thành Đội Thiếu nhi Tháng Tám

Năm 1954: các phong trào của Đội phát triển mạnh mẽ với các phong trào "Đi thăm miền Nam", "Vì miền Nam ruột thịt".

Tháng 11/1956, Đội Thiếu nhi Tháng Tám được đổi tên thành Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam.

Ngày 30/1/1970, Đội một lần nữa được đổi tên thành Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và được duy trì đến nay.

Ý nghĩa thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập là nhu cầu tất yếu của lịch sử đất nước. Bởi lịch sử của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Tổ chức Đội được thành lập có vai trò, ý nghĩa to lớn trong việc hình thành, phát triển toàn diện nhân cách của thiếu niên nhi đồng Việt Nam. Từ đó, tạo nên một lớp trẻ thanh niên, nhi đồng yêu nước nồng nàn, hy sinh và bảo vệ độc lập dân tộc.

Trước kia, khi chưa thành lập đội nên thiếu nhi tập hợp hoạt động theo nhóm nhưng có lẽ do không có sự thống nhất mà chỉ mang tính chất tự phát, theo từng địa phương vì một mục tiêu chung đó là tham gia vào cách mạng cùng cha anh.

Ngày 15/5/1941, Đội Nhi đồng cứu quốc ra đời đã giúp tập hợp tất cả các thiếu nhi vào một tổ chức thống nhất từ Trung ương xuống địa phương dưới sự hướng dẫn, đảm nhiệm của Đoàn Thanh niên. Nhằm giáo dục các em định hướng theo tinh thần cách mạng và coi các em như một lực lượng cách mạng.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành lập cho thấy thiếu niên, nhi đồng đã có tổ chức của mình. Đã có Điều lệ và nguyên tắc hoạt động riêng của tổ chức mình. Và các em sẽ cùng nhau hoạt động với chung một lý tưởng cách mạng. 

Một số hoạt động tiêu biểu

Năm học 2021 - 2022, Đội thực hiện phong trào Kế hoạch nhỏ và hưởng ứng hoạt động 'Làm kế hoạch nhỏ, lan tỏa yêu thương'. Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, là một phong trào có sức sống lâu bền của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. 

Phong trào “Trần Quốc Toản” của Đội được hưởng ứng thực hiện ở các trường học trên cả nước với các hoạt động như: hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Đây là một trong những phong trào lớn của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, tạo nên sự lan tỏa rộng lớn trong xã hội.

Phong trào “Nghìn việc tốt” cũng là phong trào được Đội duy trì và đẩy mạnh mỗi năm.

15/5 là ngày gì? Ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân xuất sắc 

Ngày Quốc tế Gia đình

Ngày 15/5 là ngày gì? Ngày Quốc tế Gia đình
Ngày 15/5 là ngày gì? Ngày Quốc tế Gia đình

15 tháng 5 là ngày gì? Lịch sử ra đời

Vào năm 1983, Ủy ban Phát triển Xã hội tại kỳ họp thứ 28 đề nghị Hội đồng Kinh tế và Xã hội thông qua nghị quyết về vai trò của gia đình trong quá trình phát triển. 

Ngày 29/5/1985, nghị quyết 1985/29, Hội đồng Kinh tế và Xã hội đã trình bày lên Đại hội Liên hợp quốc xem xét trong chương trình nghị sự về mục “Các gia đình trong quá trình phát triển” để khởi đầu một hành trình phát triển nhận thức trên toàn cầu về các vấn đề liên quan đến gia đình.

Ngày 7/12/1987, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết 42/134, kêu gọi “tất cả các quốc gia đưa ra ý kiến về việc kỷ niệm một năm quốc tế về gia đình” theo đề nghị của Ủy ban Phát triển Xã hội tại kỳ họp thứ 30. 

Tại phiên họp thứ 43. Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng đã yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc “công bố một bản báo cáo chi tiết được xây dựng dựa vào các đánh giá, đề xuất của các chính phủ thành viên, liên quan đến kỷ niệm một năm quốc tế gia đình và các phương tiện khác để cải thiện tình hình, vật chất của gia đình”

Đến năm 1993, trong nghị quyết 47/237, Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 15/5 hàng năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế Gia đình nhằm năng cao nhận thức về gia đình và khả năng của các quốc gia trong việc thực hiện chính sách về những vấn đề về gia đình.

Ý nghĩa ngày Quốc tế Gia đình

Ngày Quốc tế Gia đình là cơ hội để biết rõ về những vấn đề mọi gia đình phải đối mặt. Ngày kỷ niệm này cũng là một cơ hội để làm nổi bật lên tinh thần đoàn kết, tập hợp các gia đình vào chung một nỗ lực nhằm xây dựng cuộc sống chất lượng hơn trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia.

Sự yên ấm và hạnh phúc của mỗi gia đình không chỉ là nỗ lực từ các thành viên trong gia đình mà còn là sự chung tay của cả cộng đồng, để từ đó gây dựng nên một xã hội, một đất nước, một thế giới phát triển phồn vinh và ổn định. 

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Gia đình tốt thì xã hội mới tốt; xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn; hạt nhân của xã hội là gia đình". Vì thế, đây là một ngày có ý nghĩa, tầm quan trọng vô cùng to lớn để nhắc nhở các thành viên, các gia đình, cả cộng đồng cùng nhau chung tay, nỗ lực và hoàn thiện hơn mỗi ngày.

15/5 là ngày gì? nguồn gốc, ý nghĩa ngày Quốc tế gia đình
Ý nghĩa ngày Quốc tế Gia đình

Một số hoạt động tiêu biểu

Hướng đến ngày Quốc tế Gia đình với nhiều hoạt động ý nghĩa như:

 • Giao lưu - tuyên dương “Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu”.
 • Hội thi nấu ăn.
 • Triển lãm ảnh về gia đình.
 • Nói chuyện chuyên đề.

Mỗi năm Liên hiệp quốc có đưa ra chủ đề ngày Quốc tế Gia đình 15/5. Từ 1996 đến nay, chủ đề của từng năm như là:

 • Năm 2022: "Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”.
 • Năm 2021: “Các gia đình và các công nghệ mới”.
 • Năm 2020: “Tầm quan trọng, ý nghĩa và sự gắn kết của mỗi thành viên gia đình”
 • Năm 2018: “Gia đình và bao gồm xã hội ”
 • Năm 2017: “Gia đình, giáo dục và hạnh phúc”
 • Năm 2016: “Gia đình, cuộc sống lành mạnh và tương lai bền vững”
 • Năm 2015: “Đàn ông nên có trách nhiệm? Bình đẳng giới và quyền của trẻ em trong các gia đình hiện đại”.

Gần đây nhất, vào năm 2022, Dịch Covid-19 có tác động mạnh đến cuộc sống của nhiều gia đình trên thế giới, thế nên Ngày Quốc tế Gia đình một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng, ý nghĩa đối với sự gắn kết thành viên trong gia đình.

Những sự kiện nổi bật khác vào 15/5

Trong nước

 • Ngày 15/5/1919 – Khoa thi cuối cùng của nền thi cử truyền thống Việt Nam đã diễn ra và kết thúc với 7 đệ tam giáp đồng tiến sĩ và 16 phó bảng.
 • Ngày 15/5/1945 – Ở tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên bố thống nhất các tổ chức vũ trang cách mạng trong nước thành Việt Nam Giải phóng quân.
 • Ngày 15/5/1946 – Ngày thành lập trường Đại học Công Đoàn.
 • Ngày 15/5/1975 – 70 vạn người ở Hà Nội và hàng triệu người tại Sài Gòn, Gia Định xuống đường tham gia cuộc diễu hành mừng ngày Việt Nam thống nhất sau chiến thắng 30 tháng 4.
 • Ngày 15/5/1991 – Việt Nam gia nhập Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Quốc tế

 • Ngày 15/5/221 – Hán Trung Vương Lưu Bị tức hoàng đế vị tại Thành Đô, sau đó đã cải niên hiệu, khởi đầu Thục Hán, tức ngày Bính Ngọ 6/4 năm Tân Sửu.
 • Ngày 15/5/604 – Thái tử Shotoku (là một nhà chính trị, nhà cải cách, nhân vật Phật giáo lừng danh trong lịch sử Nhật Bản) nhậm chức quan nhiếp chính cho nữ Thiên hoàng Suiko.
 • Ngày 15/5/926 – Hậu Đường Trang Tông là một nhân vật chính trị và quân sự trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc, bị trọng thương và thiệt mạng trong một cuộc binh biến tại kinh thành Lạc Dương.
 • Ngày 15/5/1636 – Hoàng Thái Cực là Hoàng đế sáng lập triều đại nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc cải quốc hiệu từ "Đại Kim" sang "Đại Thanh", trở thành hoàng đế khai quốc trên thực tế của triều Thanh.
 • Ngày 15/5/1905 – Chiến tranh Nga-Nhật: Hai thiết giáp hạm Hatsuse và Yashima của Nhật Bản trúng thủy lôi của Nga và chìm ở ngoài khơi cảng Lữ Thuận.
 • Ngày 15/5/1910 – Tại Milano, Đội tuyển bóng đá Ý giành chiến thắng 6 - 2 trước đội tuyển Pháp trong trận đấu quốc tế đầu tiên.
 • Ngày 15/5/1945 – Chiến tranh thế giới thứ hai: Lực lượng quân phát xít người Croatia và người Serbia đầu hàng quân đội Anh, chính thức chấm dứt Mặt trận Nam Tư.
 • Ngày 15/5/1972 – Hoa Kỳ trả quyền trị vì Okinawa cho Nhật Bản.
 • Ngày 15/5/1988 – Chiến tranh Liên Xô tại Afghanistan: Sau hơn tám năm chiến đấu, Hồng quân Liên Xô quyết định rút quân khỏi Afghanistan.

Ngày 15/5 thuộc cung gì?

Ngày 15/5 là ngày gì? Cung Kim Ngưu
Ngày 15/5 là ngày gì? Cung Kim Ngưu

Người sinh vào ngày 15/5 thuộc khoảng thời gian từ 20/4 đến 20/5 là cung hoàng đạo Kim Ngưu (Taurus). Đây là cung hoàng đạo thứ 2 trong số 12 cung hoàng đạo. Biểu tượng của cung Kim Ngưu là con trâu đực.

Những người mang cung hoàng đạo Kim Ngưu có một số điểm chung như họ là những người dù đã trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên, ngây thơ đến lạ. Họ thường trẻ hơn so với người khác, có sức cuốn hút, luôn tạo cho người đối diện cảm giác gần gũi khi tiếp xúc hay trò chuyện.

Kim Ngưu có khả năng đơn giản hóa những vấn đề phức tạp. Cả con gái và con trai sinh ngày 15/5 này đều yêu thích sự gọn nhẹ và ghét sự va chạm hay quá cầu kỳ, phức tạp.

Xem thêm: 

Kết luận

15/5 đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng của ngày thành lập Đội, tổ chức phát triển rộng rãi trong hệ thống trường học nước ta. Ai đã trải qua thời học sinh thì chắc hẳn cũng đã từng đứng trong hàng ngũ của Đội. Ngày 15/5 cũng liên quan đến ngày Quốc tế Gia đình, một ngày gắn liền với mối quan hệ của tình thân. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những thông tin về ngày 15 tháng 5 là ngày gì? Hi vọng bài viết đã giúp ích cho bạn.

Hoàng Taba

Kỹ thuật viên

Tác giả Hoàng Taba là kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại và SmartWatch với hơn 5 năm kinh nghiệm. Tốt nghiệp Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện Tử tại ĐH HUTECH, HCM

Hỏi đáp (0 lượt hỏi và trả lời)

Đánh giá của bạn :

Thông tin bình luận