26 tháng 3 là ngày gì? Lịch sử ra đời và ý nghĩa ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

hoang-lee Hoàng Taba 21/08/2023
5 / 1 đánh giá

26 tháng 3 là ngày gì? có sự kiện gì đặc biệt không? Vào những ngày cuối cùng của tháng 3 chúng ta thường thấy diễn ra sôi nổi các hoạt động của Đoàn Thanh niên. 

Vậy có sự kiện đặc biệt gì của Đoàn liên quan ngày 26 tháng 3 không nhỉ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết qua bài viết này để tìm ra đáp án chính xác nhất nhé!

26 tháng 3 là ngày gì? Ý nghĩa ngày 26 tháng 3

26 tháng 3 là ngày gì?

26 tháng 3 là ngày gì? được biết là ngày kỉ niệm thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Đông Dương, nay gọi là Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh hay gọi là ngày truyền thống của Đoàn.

Đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của các Thanh niên đặt dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Nơi được xem như "vườn ươm" hạt giống để tạo nên những người tài đức đứng trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thật không quá khi nói rằng Đoàn như là một "đứa con" được nuôi dưỡng bởi Đảng. Đoàn Thanh niên được tổ chức và vận hành theo một mô hình hành chính từ trung ương xuống đến cấp xã, phường với đầy đủ các chức danh thuộc biên chế và nằm trong hệ bậc tính lương của nhà nước.

Lịch sử ra đời ngày 26 tháng 3 - Ngày thành lập Đoàn

Tới đây các bạn đã hiểu được 26 tháng 3 là ngày gì? rồi đúng không nào. Trong tháng 3 chúng ta có ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 26/3 là ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Vậy bạn có thắc mắc hoàn cảnh ra đời của ngày này như thế nào không? Đó là:

 • Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20- 26/3, diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần trong chương trình làm việc bàn về công tác thanh niên, đi đến quyết định có ý nghĩa đặc biệt như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương cần cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.
 • Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta với sự xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.
 • Tại Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 chủ trì bởi Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ đã quyết định và thông qua ngày 26/3/1931 làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. 
 • Từ đó, ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ, thế hệ thanh niên giàu nhiệt huyết và luôn sẵn sàng cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
26 tháng 3 là ngày gì? Lịch sử ra đời ngày Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
26 tháng 3 là ngày gì? Lịch sử ra đời ngày Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 

Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ

Sau nhiều năm hoạt động, tổ chức Đoàn không ít lần thay đổi tên cho phù hợp, cụ thể:

 • Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương
 • Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
 • Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
 • Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
 • Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
 • Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh
 • Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn kể từ khi thành lập đến nay từng bước thể hiện vị thế vững chắc của mình, trong thời chiến là những chiến sĩ sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập tự do của Tổ Quốc, đại diện cho một lớp trẻ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" như Trần Văn Ơn, Võ Thị Sáu, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện... 

Trong thời bình là các tấm gương sáng điển hình cho thế hệ trẻ noi theo hàng năm. Lễ vinh danh gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức.

Ý nghĩa của ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3

Ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3 có ý nghĩa quan trọng:

 • Thể hiện sự đánh giá cao và vai trò thiết yếu của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng nên Đảng rất quan tâm công tác thanh niên.
 • Đánh dấu ngày lịch sử của tổ chức Đoàn là một tổ chức chính quy, tinh nhuệ dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 • Từ khi thành lập đến nay các thế hệ thanh niên Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình, phát huy bản lĩnh sức trẻ trong chiến tranh và thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Cần có một ngày để tôn vinh thế hệ thanh niên xuất sắc.
 • Dịp 26/3 hàng năm là ngày để ôn lại lịch sử hào hùng của thanh niên, góp phần nuôi dưỡng và giáo dục thế hệ trẻ học tập và khơi gợi tình thần yêu nước để định hướng phát triển thành người có ích cho xã hội, quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Cơ cấu tổ chức của Đoàn

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được tổ chức thành 4 cấp:

 1. Cấp Trung ương.
 2. Cấp tỉnh và tương đương.
 3. Cấp huyện và tương đương.
 4. Cấp cơ sở (gồm vả Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở).

Đoàn từ cấp huyện trở lên được lập cơ quan chuyên trách để giúp việc. Trong đó, tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên trách cấp huyện và cấp tỉnh do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn và thực hiện theo quy định của Đảng.

Cơ cấu tổ chức Đoàn
Cơ cấu tổ chức của Đoàn

Nghĩa vụ và quyền hạn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nghĩa vụ sau:

 • Đoàn viên có nghĩa vụ luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Đoàn viên phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.
 • Có mối liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có quyền sau:

 • Được quyền yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.
 • Được tự ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.
 • Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của tổ chức Đoàn; tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

Các sự kiện nổi bật liên quan ngày 26 tháng 3

26 tháng 3 là ngày gì? Không chỉ là ngày thành lập Đoàn, ngày 26 tháng 3 này còn được gắn với rất nhiều sự kiện nổi bật như:

Sự kiện trong nước

 • Ngày 26/3/1955 Quốc hội khoá I đã ra quyết định về "tự do tín ngưỡng". Đây là sự thể hiện đường lối đúng đắn, đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta từ những ngày đầu thành lập
 • Ngày 26/3/1965, bộ đội pháo cao xạ đã bắn rơi 12 chiếc máy bay Mỹ tại tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trận thắng oanh liệt của binh chủng pháo cao xạ trong cuộc chiến đấu đánh trả chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta.
 • Ngày 26/3/1975 đã thành lập Quân đoàn 3 từ các đơn vị độc lập ở chiến trường Tây Nguyên, đơn vị của quân đoàn đã lập chiến công xuất sắc ở Buôn Ma Thuột, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và bộ tổng tham mưu ngụy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia.
 • Ngày 26/3/1975 thành phố Huế đã được giải phóng. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng là một trong ba chiến dịch lớn của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, thành công ở Huế đã góp phần vào sức mạnh tổng hợp của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975 và thống nhất đất nước.

Trên thế giới vào ngày 26/3

 • 26/3/1827: Ngày mất Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Ludwig Van Beethoven. Ông được đánh giá là đại diện xuất sắc nhất cho trường phái cổ điển Vienna, nhà văn hóa vĩ đại của thế giới và là một trong những người mở đường cho dòng nhạc lãng mạn.
 • 26/3/1979 là ngày ký kết Hiệp ước Ai-cập - Israel, mang lại nền hòa bình đầu tiên giữa một nước A-rập và một nước Do Thái, chấm dứt 30 nǎm chiến tranh giữa hai nước này.
 • 26/3/1991: Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay ký kết Hiệp định Asunción, thành lập Mercosur.
 • 26/3/1995: Hiệp ước Schengen có hiệu lực.
 • 26/3/1998: Nội chiến tại Algérie: xảy ra vụ Thảm sát khiến 52 người thiệt mạng.
 • 26/3/2005: Khoảng 200 đến 300 ngàn người xuống đường tuần hành ở thủ phủ Đài Bắc, Đài Loan nhằm phản đối Luật chống ly khai của chính quyền CHND Trung Hoa.
 • 26/3/2010: Tàu tuần tra Cheonan của Hải quân Hàn Quốc bị đắm trên vùng biển Hoàng Hải gần đảo Baengnyeong, Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên tấn công tàu bằng ngư lôi.
 • 26/3/2015: Ả Rập Xê Út bắt đầu can thiệp quân sự vào Yemen, dẫn đến hàng nghìn người chết trong đó có dân thường.
 • 26/3/2017: Một cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra tại 99 thành phố của Nga nhằm phản đối chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin.

Hoạt động chào mừng ngày Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập ở nước ta

Cứ đến ngày 26 tháng 3 hàng năm các đoàn viên lại nô nức tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa để kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3.

Lễ kết nạp Đoàn viên

 • Đây là hoạt động ý nghĩa dành cho các thành viên mới, ôn lại truyền thống của Đoàn, giáo dục lý tưởng cách mạng và truyền thống yêu nước cho thanh niên.
 • Tạo môi trường cho thanh niên có cơ hội được học tập, rèn luyện bản thân trưởng thành trở thành người có ích và cống hiến sức lực cho tổ chức, xã hội.
 • Bổ sung lực lượng Đoàn viên tinh anh, góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh. Từ đó, lựa chọn những cá nhân ưu tú giới thiệu với Đảng, đảm nhiệm các chức danh quan trọng trong bộ máy nhà nước ta.
Hình ảnh lễ kết nạp đoàn viên
Lễ kết nạp Đoàn viên

Hội trại truyền thống Đoàn thanh niên

 • Đây là một nét rất riêng của Đoàn, tổ chức hội tại để thanh niên vui chơi, học tập và gắn chặt tình đoàn kết. Tại Hội trội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như thi đua thể thao, các trò chơi dân gian, đốt lửa trại, không khí vô cùng náo nhiệt.
 • Là hoạt động được mong đợi nhất của Đoàn viên thanh niên, phát huy tối đa việc rèn luyện sức khỏe, tinh thần nhiệt huyết của sức trẻ. Bổ sung thêm khả năng hoạt động nhóm, sinh hoạt cộng đồng.
Các hoạt động đoàn
Hoạt động đốt lửa trại

Tổ chức ngày Hiến máu nhân đạo

Một hoạt đậm thấm đượm nghĩa tình cũng được tổ chức vào ngày 26 tháng 3 là hiến máu nhân đạo. Mỗi giọt máu cho đi là mang theo niềm hy vọng của người khác, mang đậm tính nhân văn ý nghĩa.

Giáo dục thanh thiếu niên biết chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn cần được chung tay giúp đỡ của xã hội. Giữ gìn đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực hiện chính sách xã hội nhà nước. 
 

Hoạt động hiến máu
Hiến máu tình nguyện

Các cuộc thi văn nghệ chào mừng

Hoạt không cũng không thể thiếu ngày 26 tháng 3 là tổ chức văn nghệ chào mừng. Tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức có năng khiếu văn nghệ được thể hiện mình. Tạo một bầu không khí vui tươi và gắn kết mọi người gần nhau hơn.

Tổ chức phong trào thi đua giờ học tốt, tuần học tốt

Mang đến một các giáo dục sinh động, mang tính cạnh tranh qua việc thi đua nhưng vẫn làm bật lên truyền thống của tổ chức Đoàn, góp phần gìn giữ ý nghĩa tốt đẹp, nâng cao tinh thần đoàn kết.

Rèn luyện tinh thần cộng tác, cùng nhau tiến bộ "không bỏ ai ở lại phía sau".

Các phong trào thi đua
Phong trào thi đua học tốt

Các hoạt động xã hội

Các hoạt động xã hội thường thực hiện nhân ngày 26 tháng 3 là:

 • Tham gia vận động, trao tặng nhà nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 • Thăm hỏi các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng...
 • Dọn cỏ, trồng cây xanh các tuyến đường, khu phố
 • Tặng quà cô các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan học giỏi.
Các hoạt động xã hội
Hoạt động trồng cây xanh

Lễ khen thưởng cho cán bộ đoàn tiêu biểu

Đây là hoạt động nhằm khích lệ, động viên và vinh danh các cá nhân tiêu biểu đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

Mỗi cá nhân được khen thưởng là một tấm gương sáng để các thế hệ Đoàn viên học tập và phấn đấu noi theo, nâng cao các giá trị tốt đẹp cho xã hội, đất nước.

Khen thưởng cán bộ đoàn
Khen thưởng cho cán bộ đoàn tiêu biểu

Kết luận

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã và đang là một tổ chức thể hiện vững được vai trò của mình trong tổ chức chính trị. Nơi ươm mầm những đoàn viên nổi bật và được giới thiệu nằm trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.          

Thành Trung Mobile hy vọng với những gì đã chia sẻ ở trên đã giúp các bạn biết rõ 26 tháng 3 là ngày gì? Cảm ơn bạn đã đọc đến những dòng cuối cùng của bài viết. 
 

Hỏi đáp (0 lượt hỏi và trả lời)

Đánh giá của bạn :

Thông tin bình luận