Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Bảng giá dịch vụ sửa chữa điện thoại Blackberry

Đang cập nhật, mời quý khách xem chi tiết tại https://thanhtrungmobile.vn/sua-chua-blackberry

Bảng giá dịch vụ sửa chữa BlackBerry

STT Model Mặt kính Màn hình Pin
1

Blackberry

Priv

{price}4027 {price}3214 Liên hệ
2

Blackberry

Passport

Liên hệ {price}473 {price}484
3 Blackberry 9300 Liên hệ {price}483 Liên hệ
4 Blackberry 9000 Liên hệ {price}482 Liên hệ
5 Blackberry 8900 Liên hệ {price}481 Liên hệ
6 Blackberry 978 Liên hệ {price}480 Liên hệ
7 Blackberry 9900 Liên hệ {price}479 Liên hệ
8 Blackberry Z3 Liên hệ {price}478 Liên hệ
9 Blackberry Leap Liên hệ {price}477 Liên hệ
10 Blackberry Z10 Liên hệ {price}476 Liên hệ
11 Blackberry Q10 Liên hệ {price}475 Liên hệ
12

Blackberry

Classic Q20

Liên hệ {price}474 Liên hệ
13 Blackberry Z30 {price}469 Liên hệ Liên hệ

* Bảng giá chưa bao gồm công tháo lắp và bảo hành