Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Bảng giá sửa chữa điện thoại Coolpad

Đang cập nhật, mời quý khách xem chi tiết tại https://thanhtrungmobile.vn/sua-chua-coolpad

Bảng giá dịch vụ sửa chữa CoolPad

Xem chi tiết:

STT Model Mặt kính Màn hình Pin
1 Coolpad E570 {price}2553 {price}3895 {price}4686
2 Coolpad Max A8 {price}146 {price}2751 {price}3947
3 Coolpad Roar 3 (A118) {price}2410 {price}2449  Không có sẵn
4 Coolpad Fancy 3 (E503) {price}2258 {price}2257
6 Coolpad Max Lite (R108) {price}153 {price}162
7 Coolpad Shine (R106) {price}152 {price}161
8 Coolpad Fancy (E561) {price}151 {price}160
9 Coolpad Sky Mini (E560) {price}150 {price}159
10 Coolpad Sky 3 (E502) {price}149 {price}158
11 Coolpad Sky (E501) {price}148 {price}157
12 Coolpad Star (F103) {price}147 {price}156
13 Coolpad Roar (A110) Không có sẵn {price}2256
14 Coolpad N3 {price}4940  Không có sẵn
15 Coolpad Max Lite (R108) {price}3947
16 Coolpad Soar (F101) {price}154
17 Coolpad E507 {price}3537
18 Coolpad Mega {price}3011