Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Ép, thay mặt kính LG G4

Ép, thay mặt kính LG G4

STT Tên Model Mặt Kính Màn hình
1 LG G4 {price}219 {price}273
2 LG G4 Mini {price}222 {price}273
3 LG G4 Stylus 1/H540/LS770 {price}220 {price}274
4 LG G4 Stylus 2 / K520 {price}221 {price}275

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú