Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính Oppo R7 Plus, R7S, R7 Lite

Thay mặt kính Oppo R7 Plus, R7S, R7 Lite

STT Tên model Mặt kính Màn hình
1 Oppo R7 {price}1014 {price}1083
2 Oppo R7 Lite {price}1014 {price}1083
3 Oppo R7 Plus {price}1013 {price}1084
4 Oppo R7s 2015 {price}1014 {price}1085

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú