Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z5

Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z5

STT Model Mặt kính cảm ứng
1 Sony Xperia Z5 {price}1502
2 Sony Xperia Z5 MINI / COMPACT {price}1503
3 Sony Xperia Z5+ / Z5 PREMIUM {price}1504

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú