Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay Mặt Kính Cảm Ứng Lenovo A5000/A3000

Thay Mặt Kính Cảm Ứng Lenovo A5000/A3000

STT Tên Model Cảm ứng
1 Lenovo A5000 {price}888
2 Lenovo Tab A5000 {price}3533
3 Lenovo Tab A3000 {price}2048

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú