Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Oppo F1, F1s, F1 Plus

Thay màn hình Oppo F1, F1s, F1 Plus

STT Model Mặt kính Cảm ứng Màn hình cảm ứng
1 Oppo F1/F1W - {price}1015 {price}1059
3 Oppo F1 Plus/X9009 {price}1011 -  Loại A {price}1091
Loại B {price}2699
4 Oppo F1S/A1601 - {price}1016 {price}1061

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú