Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính Lenovo Vibe P1

Thay màn hình, mặt kính Lenovo Vibe P1

STT Tên Model Cảm ứng Màn hình cảm ứng
1 Lenovo P1PRO/P1A42 {price}923 {price}980
2 Lenovo Vibe P1 {price}912 {price}967
3 Lenovo Vibe P1m / P1ma40 {price}913 {price}968

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú