Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay wifi iPhone 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus

Thay wifi iPhone 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus

STT Tên model Phần cứng Wifi
1 iPhone 6 {price}3465

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú