Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay nút home, nút nguồn iPhone 5, 5S

Thay nút home, nút nguồn iPhone 5, 5S

STT Model Dây nút home Dây nút nguồn
1 iPhone 5 {price}2459 {price}2460
2 iPhone 5S {price}2464 {price}2465

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú