Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay nút home, nút nguồn iPhone 5, 5S

Thay nút home, nút nguồn iPhone 5, 5S

STT Model Dây nút home Dây nút nguồn
1 iPhone 5 {price}2459 {price}2460
2 iPhone 5S {price}2464 {price}2465

 

Dịch vụ thay thế, sửa chữa nút Home tại Thành Trung Mobile:

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú