Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Sửa iPhone 6, 6S Plus liệt cảm ứng, loạn cảm ứng

Sửa iPhone 6, 6S Plus liệt cảm ứng, loạn cảm ứng

STT Model Giá
1 Phần cứng IC cảm ứng iPhone 6 Plus {price}2625
2 Phần cứng IC cảm ứng iPhone 6  {price}2624
3 Phần cứng IC cảm ứng iPhone 5S {price}2280

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú