Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay nút home iPhone 6

Thay nút home iPhone 6

STT Model Nút Home
1 iPhone 6 {price}2468
2 iPhone 6 Plus {price}2471
3 iPhone 6S {price}2477
4 iPhone 6S Plus {price}2482
5 Dây nối home Iphone 6 {price}3170
6 Dây nối home Iphone 6 Plus {price}3309 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú