Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng iPad 2

Thay mặt kính cảm ứng iPad 2

STT Tên model Mặt kính Màn hình
1 iPad 2 {price}178 {price}166

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú