Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính iPad 3

Thay mặt kính iPad 3

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng
1 iPad 3 {price}179

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú