Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay nút nguồn iPad 2, 3, 4

Thay nút nguồn iPad 2, 3, 4

STT Model Dây nút nguồn
1 iPad 2 {price}2985
2 iPad 3 {price}2986
3 iPad 4 {price}2998

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú