Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay nút nguồn iPad Mini 1, 2, 3

Thay nút nguồn iPad Mini 1, 2, 3

STT Model Dây nút nguồn
1 iPad Mini 1 {price}3222
2 iPad Mini 2 {price}3223
3 iPad Mini 3 {price}3430
4 iPad Mini 4 {price}3431

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú