Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay IC nguồn iPad 2, 3, 4

Thay IC nguồn iPad 2, 3, 4

STT Model Giá
1 IC nguồn iPad 2  {price}3418
2 IC nguồn iPad 3  {price}3419
3 IC nguồn iPad 4  {price}3420

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú