Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay chân sạc iPad 2, 3, 4

Thay chân sạc iPad 2, 3, 4

STT Model Chân sạc
1 iPad 2 {price}2500
2 iPad 3 {price}2895
3 iPad 4 {price}2896

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú