Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay chân sạc iPad Air 1, 2

Thay chân sạc iPad Air 1, 2

STT Model Chân sạc
1 iPad Air 1 {price}2359
2 iPad Air 2 {price}2360

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú