Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình cảm ứng Samsung Galaxy C5

Thay màn hình cảm ứng Samsung Galaxy C5

STT Model Mặt kính Màn hình cảm ứng
1 Samsung C5 {price}3201 {price}1260

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú