Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Samsung Galaxy J3, J3 Pro, J3 2016

Thay màn hình Samsung Galaxy J3, J3 Pro, J3 2016

STT Model Mặt kính Màn hình cảm ứng
1 Samsung J3 2015 (J300) {price}1188 Loại A {price}1296
2 Samsung J3 2016  {price}1189 Loại A {price}2871
Loại B {price}1297
3 Samsung J3 Pro 2017  {price}2080 Loại A {price}2133

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú