Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính Samsung Galaxy On5

Thay màn hình, mặt kính Samsung Galaxy On5

STT Tên linh kiện Cảm ứng Màn hình cảm ứng
1 Samsung Galaxy On5 {price}2696 {price}2875

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú