Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Ép, Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 (Prime - Pro - Plus)

Ép, Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 (Prime - Pro - Plus)

STT Model Mặt kính Màn hình cảm ứng
1 Samsung J7 Prime {price}1194 Loại A {price}2326
Loại B {price}1302
2 Samsung J7 2016 (J710) {price}2016 Loại A {price}2327
Loại B {price}2113
3 Samsung J7 2015 (J700) {price}1193 Loại A {price}2351
Loại B {price}1301
4 Samsung J7 Pro {price}2328 Loại A {price}2325
Loại B {price}2393
5 Samsung J7 Plus {price}2723 Loại A {price}2897
Loại B {price}3617

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú