Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Samsung Galaxy J5, J5 Prime, J5 Pro

Thay màn hình Samsung Galaxy J5, J5 Prime, J5 Pro

STT Model Mặt kính Màn hình cảm ứng
1

Samsung J5 Pro / J530  

{price}3199 {price}3640
2

Samsung J5 2015 / J500 

{price}1190 {price}1298
3

J5 Prime

{price}1192 {price}1299
4

Samsung J5 2016 / J510

{price}1191 {price}4048

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú