Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng iPhone 7, 7 Plus

Thay mặt kính cảm ứng iPhone 7, 7 Plus

STT Model

Mặt kính 

Màn hình

1 iPhone 7 Loại A {price}1850 Loại A {price}1893
Loại B {price}3160 Loại B {price}2674
2 iPhone 7 Plus Loại A {price}1851 Loại A {price}1895
Loại B {price}3161 Loại B {price}2675

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú
Chọn địa điểm gần bạn !
Để có giá chính xác nhất cho dịch vụ mà bạn tham khảo.