Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng iPhone 7, iPhone 7 Plus

Thay mặt kính cảm ứng iPhone 7, iPhone 7 Plus

STT Model

Mặt kính

(Loại tốt)

Màn hình

loại A

Màn hình

loại B

1 iPhone 7 {price}1850 {price}1894 {price}2674
2 iPhone 7 Plus {price}1851 {price}1896 {price}2675

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú