Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Samsung S6 Edge

Thay màn hình Samsung S6 Edge

STT Tên Model Màn hình cảm ứng Kính
1 Samsung Galaxy S6 {price}1268 {price}1157
2 Samsung Galaxy S6 Edge {price}1269 {price}1159
3 Samsung Galaxy S6 Edge Plus {price}1270 {price}1160

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú