Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng LG G3 A / F410

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng LG G3 A / F410

STT Tên Model Cảm ứng
1 LG G3 /G3 CAT 6/ F400/F460 {price}245

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú