Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Mobiistar LAI Y

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Mobiistar LAI Y

STT Tên linh kiện Kính cảm ứng Màn hình
1 MobiiStar Lai Y {price}996 {price}987
2 MobiiStar Lai Yollo {price}999 {price}990
3 MobiiStar LAI Yuna S {price}2406 {price}3288
4 MobiiStar LAI Yuna {price}3226 {price}991

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú