Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Mobiistar LAI Y

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Mobiistar LAI Y

STT Tên linh kiện Kính cảm ứng Màn hình
1 MobiiStar Lai Y {price}996 {price}987
2 MobiiStar Lai Yollo {price}999 {price}990
3 MobiiStar LAI Yuna S {price}2406 {price}3288
4 MobiiStar LAI Yuna {price}3226 {price}991

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú