Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng LG G Pro Lite D680/ D682/ D685

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng LG G Pro Lite D680/ D682/ D685

STT Tên Model Cảm ứng Màn hình
1 LG G Pro Lite/D680/D682/D685 {price}233 {price}260

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú