Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng BlackBerry Z3

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng BlackBerry Z3

STT Tên linh kiện Giá Bảo hành
1 {name}478 {price}478 {warranty}478
2 {name}2298 {price}2298 {warranty}2298

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú