Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng BlackBerry Passport Q30

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng BlackBerry Passport Q30

STT Tên linh kiện Giá Bảo hành
1 {name}473 {price}473 {warranty}473

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú