Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Tab A (SM-P555, T355)

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Tab A (SM-P555, T355)

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 Samsung Galaxy Tab A (T550) {price}1214 {price}1316
2 Samsung Galaxy Tab A 8.0 (P355/T355) {price}1219 {price}1320
3 Samsung Galaxy Tab A 9.7 (P555) {price}4042 {price}1329
4 Samsung Galaxy Tab A 9.7 (T555) {price}1230 {price}4043
5 Samsung Galaxy Tab A / P585  {price}1200 {price}3513
6 Samsung Galaxy Tab A 10.1 / T580 / T585 {price}1218 {price}1319
7 Samsung Galaxy Tab A 10.5 Liên hệ {price}4443

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú