Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Tab 3

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Tab 3

STT Tên Model Cảm ứng Màn hình
1 Samsung Galaxy Tab 3 (7 inch) / T210 / T211 {price}1207 {price}1309
2 Samsung Galaxy Tab 3 (8 inch) / T310 / T311 {price}1208 {price}1311
3 Samsung Galaxy Tab 3 LITE / T111 / T110 {price}1209 {price}1312
4 Samsung Galaxy Tab 3 (10.1 inch) / P5200 / P5210   {price}1225 {price}1325
5 Samsung Galaxy Tab 3V / T116 {price}1210 {price}1313

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú