Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Tab 4

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Tab 4

STT Tên Model Màn hình  Cảm ứng
1 Samsung Galaxy Tab 4 (8 inch) / T331 / T330 {price}1315 {price}1213
2 Samsung Galaxy Tab 4 (10.1) / T530/ T531/ T535/T520 {price}1317 {price}1215
3 Samsung Galaxy Tab 4/T231/T230/T235  {price}1314 {price}1211

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú