Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Tab S (SM-T805, T705)

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Tab S (SM-T805, T705)

STT Tên Model Mặt kính Màn hình cảm ứng
1 Samsung Galaxy Tab S T705 {price}1195 {price}1305
2 Samsung Galaxy Tab S T805 {price}2000 {price}1303
3 Samsung Galaxy Tab S / T800 {price}2083 Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú