Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Tab 7 Plus P6200

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Tab 7 Plus P6200

STT Tên Model Màn hình
1 Samsung Galaxy Tab 7 Plus/ P6200 {price}1326

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú