Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Sony ZL/LT35/C6502/C6503

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Sony ZL/LT35/C6502/C6503

STT Modul Màn hình
1 Sony Xperia ZL / L35 / C6502 / C6503 {price}1544

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú