Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Sony Xperia UL SOL22

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Sony Xperia UL SOL22

STT Tên Model Màn hình Mặt kính cảm ứng
1 Sony Xperia UL/SOL22 {price}1591 {price}3978

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú