Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Asus Fonepad 7 Dual SIM

Thay màn hình Asus Fonepad 7 Dual SIM

STT Tên Model Màn hình
1 Asus MeMO Fonepad 7/K00Z/ME175 full bộ {price}131
2 Asus MeMO Fonepad 7/ME172 full bộ {price}132
3 Asus FonePad K004/ME371 full bộ {price}127
4 Asus MeMO Fonepad 7/K00B/ME173 full bộ {price}134
5 Asus Fonepad 7 K00E/ME372 full bộ {price}123
6 Asus Fonepad 7 K012/FE170 full bộ {price}124
7 Asus Fonepad 7/FE375/K019 rời {price}2067
8 Asus MeMO Fonepad 7/ME176 rời {price}133
9 Asus MeMO Fonepad 7/K00E rời {price}130

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú