Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Asus MeMO Pad 7 LTE (ME375CL / K019)

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Asus MeMO Pad 7 LTE (ME375CL / K019)

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 Asus MeMO Fonepad 7/K00R/ME572 {price}2712 Liên hệ
2 Asus MeMO Fonepad 7/K00B/ME173 {price}90 {price}134
3 Asus MeMO Fonepad 7/ME176 {price}89 {price}133
4 Asus MeMO Fonepad 7/K0W/ME172 {price}88 {price}132
5 Asus MeMO Fonepad 7/K00Z/ME175 {price}87 {price}131
6 Asus MeMO Fonepad 7/K00E/ME372 {price}86 {price}130

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú