Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Màn hình Sony Xperia Go ST27i

Màn hình Sony Xperia Go ST27i

STT Tên Model Màn hình Cảm ứng
1 Sony Xperia ST27i / Xperia Go {price}1569 {price}1517

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú