Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Oppo Joy, Joy Plus, Joy 3 (R1001, R1011, A11W)

Thay mặt kính cảm ứng Oppo Joy, Joy Plus, Joy 3 (R1001, R1011, A11W)

STT Model Mặt kính Màn hình
1 Oppo Joy R1001 {price}1042 {price}1080
2 Oppo Joy 3 / A11W {price}1043 {price}1081
3 Oppo Joy Plus Liên hệ Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú