Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Oppo Joy, Joy Plus, Joy 3 (R1001, R1011, A11W)

Thay mặt kính cảm ứng Oppo Joy, Joy Plus, Joy 3 (R1001, R1011, A11W)

STT Model Mặt kính Màn hình
1 Oppo Joy R1001 {price}1042 {price}1080
2 Oppo Joy 3 / A11W {price}1043 {price}1081
3 Oppo Joy Plus Liên hệ Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú