Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Active

Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Active

STT Tên model Màn hình Mặt kính
1 Samsung Galaxy S6 {price}1268 {price}1157
2 Samsung Galaxy S6 Edge {price}1269 {price}1159
3 Samsung Galaxy S6 Edge Plus {price}1270 {price}1160
4 Samsung Galaxy S6 Active {price}2075 {price}1158

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú