Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng iPad Pro

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng iPad Pro

STT Model Mặt kính  Cảm ứng Màn hình
1 iPad Pro 9.7 {price}190 {price}187 {price}176
2 iPad Pro 12.9 {price}3088 {price}3524 {price}175
3 iPad Pro 10.5  {price}191 {price}3066 {price}3579
4 iPad Pro 11 {price}4880 {price}4881 Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú