Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Asus Zenfone Go

Thay mặt kính cảm ứng Asus Zenfone Go

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
 1 Asus Zenfone Go 4.5 {price}2698 {price}2813 
 2 Asus Zenfone Go 5.5 {price}2225 {price}2226
 3 Asus Zenfone Go 4.5 Plus {price}2069 {price}2068
 4 Asus Zenfone Go {price}59 {price}99

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú