Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính Samsung Galaxy S4

Thay mặt kính Samsung Galaxy S4

STT Model Mặt kính Màn hình cảm ứng
1 Samsung S4 {price}1154 {price}1264
2 Samsung S4 Mini {price}1155 {price}1265

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú