Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi Note

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi Note

STT Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 Xiaomi Mi Note {price}1722 {price}2607
2 Xiaomi Mi Note Pro {price}4084 {price}2536
3 Cảm ứng Xiaomi Mi Note 2 {price}3246  Liên hệ
4 Cảm ứng Xiaomi Mi Note 3 {price}4085 Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú